5/5 - (1 vote)

Osoby chcące prowadzić hotel jako inwestycję, szczególnie jeśli nie mają doświadczenia w branży hotelarskiej, mogą rozpocząć współprace z firmą zarządzającą. Komercjalizacja hoteli to sytuacja, w której właściciele nieruchomości (osoby fizyczne, grupa inwestycyjna lub firma zajmująca się nieruchomościami) polegają na firmach zarządzających w zakresie prowadzenia swojego obiektu hotelowego. Jakie korzyści może przynieść komercjalizacja hoteli i co warto wiedzieć o takim modelu zarządzania obiektami?

Osoby chcące prowadzić hotel jako inwestycję, szczególnie jeśli nie mają doświadczenia w branży hotelarskiej, mogą rozpocząć współprace z firmą zarządzającą. Komercjalizacja hoteli to sytuacja, w której właściciele nieruchomości (osoby fizyczne, grupa inwestycyjna lub firma zajmująca się nieruchomościami) polegają na firmach zarządzających w zakresie prowadzenia swojego obiektu hotelowego. Jakie korzyści może przynieść komercjalizacja hoteli i co warto wiedzieć o takim modelu zarządzania obiektami?

Komercjalizacja hoteli – czym zajmuje się firma zarządzająca hotelem?

Firmy zarządzające hotelami odpowiadają za nadzorowanie działalności hotelu w imieniu właścicieli obiektów. Wszystkie ich działania są podejmowane zgodnie ze standardami konkretnej marki hotelowej. Na przykładzie Hotel Professionals, firmy zarządzającej, możemy wyróżnić kilka typowych działań w zakresie komercjalizacji hoteli:

  • zatrudnianie i szkolenie personelu hotelu
  • zarządzanie pracownikami na co dzień
  • dbanie o satysfakcję hotelowych gości
  • napędzanie popytu na usługi hotelu poprzez marketing, dystrybucję, sprzedaż i zarządzanie przychodami
  • przekształcanie popytu w zyski poprzez działania takie jak kontrola kosztów
  • zarządzanie finansami hotelu

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie, że działalność danego hotelu jest dochodowa i satysfakcjonująca dla jego właściciel.

Ustal oczekiwania wobec firmy zajmującej się komercjalizacją hoteli

To najważniejszy, choć często pomijany krok we współpracy z firmą zarządzającą hotelami. Po pierwsze, jako właściciel hotelu, poproś o referencje i studia przypadków. Będziesz mógł podzielić się tymi informacjami z interesariuszami i zespołem zarządzającym, a to powinno pomóc Wam podjąć decyzję.

Wybrana przez Ciebie firma zarządzająca będzie prowadzić Twój hotel w Twoim imieniu. Dlatego musisz polegać na niej, jako na zespole ludzi, który zadba o obiekt i pracowników, jednocześnie maksymalizując przychody.

Komercjalizacja hoteli jako sposób na uzyskanie zadowolenia gości

Ustalając oczekiwania możesz być pewien, ze obiekt i jego pracownicy będą pracowali nad zapewnieniem zadowolenia gości. Co więcej, niewłaściwie sprecyzowane oczekiwania na samym początku, mogą być bezpośrednią przyczyną negatywnych recenzji, obniżeniem lojalności klientów, a co za tym idzie niższych przychodów. Pozwalając zrozumieć firmie zarządzającej hotelami Twoje oczekiwania, masz gwarancję, że zrozumie ona oczekiwania gości i będzie się starać je spełnić. Ustalenie celów na początku współpracy stworzy spójny przekaz w kanałach marketingowych, a to najlepszy sposób na to, aby odróżnić Twój hotel od konkurencji.

Komercjalizacja hoteli to proces, dlatego sprawdzaj postępy pracy

Bieżące sprawdzanie postępów pomoże upewnić się, że Twój hotel działa sprawnie i spełnia Twoje oczekiwania. Jest to też ważny element komunikacji między Tobą a firmą zarządzającą hotelem.

Sprawdzaj miesięczne lub kwartalne raporty, które pozwolą Ci śledzić postępy. Pomogą Ci one zorientować się, jak hotel radzi sobie finansowo, operacyjnie i pod względem obsługi gości. Wraz z raportami powinieneś otrzymać zalecenia lub propozycje zmian.

Bądź obecny – regularnie odwiedzaj obiekt i poświęć czas na rozmowy z członkami personelu o ich doświadczeniach ze współpracy z firmą zarządzającą. Regularna komunikacja pomaga budować zaufanie między Tobą a firmą zarządzającą hotelem oraz Tobą a pracownikami obiektu. Takie podejście prowadzi do lepszych wyników dla Twojego obiektu hotelowego. Pamiętaj, że komercjalizacja hoteli nie powinna nikogo zwalniać od dbania o dobre relacje w zespole.