RODO / PRO-EXPERT
 

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,
najważniejszym dobrem dla nas są ludzie – nasi klienci. Wszelkie działania jakie są przez nas wykonywane chcemy by służyły Wam i były robione zgodnie z obowiązującym prawem.

Z uwagi na to, iż dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „RODO”), niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były należycie chronione. Zależy nam również na transparentności, dlatego bardzo zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogólną informacją o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

I. Administrator danych osobowych, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Pro-Expert Łukasz Górski Spółka komandytowa, z siedzibą w Rzeszów przy ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT (NIP, adres inwestycji, adres zamieszkania) w celu zawarcia i realizacji umowy, możemy przetwarzać:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest ta osoba,
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

III. Odbiorcy danych


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: firmom montażowym, firmom kurierskim, biurowi rachunkowemu, radcy prawnemu, firmom wykonującym obsługę informatyczną Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane w celu niezbędnym do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, ani żadnym innym firmom nie mającym wpływu na realizację zawartej pomiędzy nami umowy.

IV. Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi posprzedażowej klientów (np. obsługi zgłoszeń reklamacyjnych),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

V. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe


Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych byłaby Pani/Pana zgoda, posiada Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje także Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych).

VI. Informacja o pozyskaniu danych oraz konieczności ich podania


Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie w związku z zawarciem umowy, w tym podczas działań podejmowanych przed jej zawarciem (składanie zamówień, prośbę o wycenę) oraz wykonaniem (w tym realizacji zamówienia, wykonania usługi montażu, dostawy, rozliczenia wykonania umowy). Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do podjęcia przez Pro-Expert Łukasz Górski Sp. k. czynności związanych z zawarciem umowy jak również jej wykonaniem.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzję?


Opisane tu przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Nie wysyłamy automatycznych wiadomości, mailingów, newsletterów. Ewentualne decyzje, które mogą Państwa dotyczyć zawsze będą podejmowane przy istotnym udziale człowieka.
 Firma Godna zaufania 2015 rekomendowany salon gepard Firma Godna zaufania 2018 rekomendowany salon 2018