Na czym polega skanowanie laserowe?

0
25
4.5/5 - (2 votes)

Laser scanning to trójwymiarowa wizualizacja powierzchni fizycznych, którą wykorzystuje się przy projektowaniu różnego typu budynków. Wszystkie zdobyte dane dostępne są w dedykowanej aplikacji, co ułatwia ich dowolne przetwarzanie. Jakie zalety ma skanowanie laserowe budynków?

Skanowanie laserowe – podstawowe informacje

Skanowanie laserowe to nowatorski sposób pozyskiwania danych o kubaturze obiektu i jego właściwościach. Cały proces opiera się na obliczeniu odległości z punktu o określonych współrzędnych do badanych punktów i wyznaczenia ich położenia w układzie przestrzennych współrzędnych biegunowych. Duża liczba punktów pomiarowych pozwala na uzyskanie trójwymiarowej reprezentacji skanowanej bryły.

Naziemny skaning laserowy – kiedy się stosuje?

Skanowanie laserowe może występować w dwóch wariantach – naziemnym lub lotniczym. Pierwsza metoda pomiarowa to tzw. Terrestrial Laser Scanning. Polega ona na wykorzystaniu skanerów 3D, których zadaniem jest pozyskanie chmury punktów poprzez rejestrację ich współrzędnych XYZ oraz dane intensywności odbicia. Wszystkie parametry są następnie przesyłane do aplikacji CAD, pozwalającej na dowolne przetwarzanie tych punktów. W lotniczym skaningu laserowym  (Airborne Laser Scanning) aparat mierzący umieszcza się natomiast w samolocie bądź helikopterze, skąd określa się odległości od punktów naziemnych.

Mobilny skaning laserowy

Naziemny skaning laserowy i lotniczy skaning laserowy to nie wszystkie metody wykorzystywane do pozyskiwania chmury punktów. Istnieje również tzw. MLS, czyli Mobile Laser Scanning. Mobilny skaning laserowy umożliwia pozyskanie danych poprzez umieszczenia aparatury mierzącej na łodzi lub samochodzie.

Jakie zalety mają skanery laserowe?

Skaning laserowy pozwala na stworzenie cyfrowej reprezentacji obiektów fizycznych w krótkim czasie i z dużą dokładnością. Stworzone wizualizacje są niezwykle pomocne przy analizie, monitorowaniu oraz projektowaniu przeobrażeń budynków. Wykorzystanie skanerów laserowych minimalizuje ryzyko błędów koncepcyjnych, ułatwiając zarazem zarządzanie obiektami. Metoda stosowana jest na dużą skalę, np. w instalacjach przemysłowych, kopalniach i podziemnych tunelach.

Wszystkie pozyskane dane dostępne są online wraz z wysokiej jakości zdjęciami. Modele można obserwować z kilku pozycji, a ponadto pobierać kolorowe chmury punktów z portalu Ayelix. Wśród innych atutów skanowania laserowego warto wskazać: prostotę nawigacji pomiędzy fotografiami panoramicznymi, weryfikację kolizji w czasie rzeczywistym i możliwość dodatkowego skanu za pomocą map 3D. Użytkownik ma również do dyspozycji trójwymiarowe okulary.